#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauns mācību līdzeklis – plašākai ES jautājumu integrācijai skolās
EKP 
, 2015. gada, 26.maijs, 2015

 

Šodien, 25.maijā, iznācis atjaunotais mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Tā galvenais uzdevums - veicināt Eiropas Savienības (ES) jautājumu plašāku integrāciju vispārējās izglītības mācību saturā. Tas izstrādāts Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.

„Lai nodrošinātu skolotājiem iespēju par ES runāt skolēniem saprotamā un interesantā veidā, ir atjaunots mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Tas ļaus pilnveidot un paplašināt gan skolēnu, gan skolotāju zināšanas par ES,” saka Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose.
 
Mācību materiāls šodien, 25. maijā, nosūtīts Latvijas skolām. Turklāt Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā un Valmierā notiks arī mācību semināri skolotājiem. Lekcijas pasniegs atjaunotā mācību līdzekļa autores - Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka. Viņas pastāstīs, kā iespējami interesantākā veidā skolēniem nodot zināšanas par ES.

Mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas” pieejams www.es.gov.lv lapā: www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

Mācību līdzeklis par ES tika izveidots jau 2010.gadā, taču šogad šis materiāls atjaunots un pilnveidots, lai Latvijas izglītības iestādes to varētu izmantot mācību stundās, izglītojot skolēnus par ES un informējot viņus par Latvijas kā ES Padomes prezidējošās valsts sasniegumiem.

Mācību materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām: 1. - 3.klases, 4. - 6.klases, 7. - 9. klases un 10. – 12.klases. Līdz ar to jautājumi par ES ir izklāstīti attiecīgā vecuma skolēniem piemērotā un saistošā valodā. Mācību materiāliem piešķirta arī jauna vizuālā identitāte, kas atvieglo skolēnu uztveri. Savukārt dažādi uzdevumi bērniem ļaus kritiskāk domāt par ES jautājumiem. Ir arī pievienoti daudzi diskusiju temati un idejas tēmu paplašināšanai, kas ļaus skolēnus iesaistīt izglītojošās lekcijās.

Mācību materiāls „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas” aptver tādas jomas kā dzīves kvalitāte un ilgtspējīga attīstība ES, piedāvātās iespējas jauniešiem, ES vēsture, ES institūcijas un lēmumu pieņemšana, māksla, kultūra un citas saistošas tēmas.

Mācību materiāls tapis sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Ieva Kārkliņa
Projektu vadītāja
SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
Mob.tālr.: + 371 26 006 017
Tālr.: +371 67 812 241

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties