#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pedagogi aktīvi interesējas par jauno mācību līdzekli par ES
EKP 
, 2015. gada, 28.maijs, 2015

 

Lai nodrošinātu pedagogiem iespēju par Eiropas Savienību runāt skolēniem saprotamā un interesantā veidā, maijā visā Latvijā notika semināri par mācību līdzekli „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Kopumā Latvijā notika pieci semināri, kuros piedalījās vairāk nekā 100 pedagogu.

Semināru mērķis - skolotājiem padziļināti skaidrot mācību līdzekļa metodiku, kas veicinātu mācību procesu. Seminārus vadīja mācību līdzekļa līdzautores - Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka.

Mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas” pieejams www.es.gov.lv lapā: www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas

Semināru dalībnieki atzinīgi vērtēja iniciatīvu par mācību līdzekļa izveidi un uzsvēra, ka integrēs materiālus dažādu mācību priekšmetu stundās. Skolotāji arī dalījās ar idejām, kur un kā plāno izmantot jauno mācību līdzekli. Vidusskolas skolotāji atklāja, ka skolēnus informēs par prakses, brīvprātīgā darba un karjeras iespējām, ko piedāvā ES. Savukārt mazāko klašu skolotāji atzina, ka stundās vērtīgi būs stāstīt par eiro, veselīgu dzīvesveidu un fiziskām aktivitātēm kontekstā ar ES aktualitātēm.

Vērtējot jauno mācību līdzekli, pedagogi pozitīvi novērtēja arī tā interaktivitāti un informācijas piesātinātību.

Kopumā vērtējot semināros iegūto informāciju, pedagogi apstiprināja, ka šāda veida semināri ir noderīgi, lai iegūtās idejas pielietotu mācību darbā. Tāpat skolotāji atzina, ka tā ir lieliska iespēja - klātienē satikties ar mācību līdzekļa līdzautorēm, tādā veidā gūstot nepieciešamo informāciju no kvalificētiem speciālistiem.

Mācību līdzeklis izstrādāts Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, un tā galvenais uzdevums un mērķis - ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā.

Mācību materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām: 1. - 3.klases, 4. - 6.klases, 7. - 9. klases un 10. – 12.klases. Līdz ar to katrai klašu grupai jautājumi par ES ir šī vecuma skolēniem piemērotā un saistošā valodā.

Mācību materiāls tapis sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Papildu informācija:
Ieva Kārkliņa
Projektu vadītāja
SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
Mob.tālr.: + 371 26 006 017
Tālr.: +371 67 812 241

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties