#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eksperts: daudzi politikā neiesaistās, jo uzskata, ka politika ir netīra
BNS 
, 2013. gada, 27.marts, 2013

Daudzi sabiedrības locekļi baidās iesaistīties politikā, jo uzskata, ka tā ir netīra, seminārā “Laužam stereotipus” Eiropas Savienības (ES) mājā atzina pieaicināts eksperts.

Semināra dalībniekiem tika norādīts – ja visi izvairīsies no politikas kā no kaut kā briesmīga, tajā arī darbosies briesmīgi cilvēki, kurus daudzi saukā par neprašām un zagļiem. Tāpat iedzīvotāji vairās no iesaistīšanās politikā, jo uzskata, ka no tā nebūs nekādas jēgas.

Daudzi cilvēki nevēlas iesaistīties politikā, jo viņiem nav ne laika, ne īsti vajadzīgo zināšanu. Tāpat bieži vien personas uzskata, ka vienas pašas neko tik un tā neizmainīs.

Semināra dalībniekiem gan tika atgādināts, ka cilvēkiem, lai arī sākotnēji varētu šķist, ka ir samērā mazas iespējas ietekmēt politiskās norises, ir vairāki veidi, kā vērst politiķu uzmanību uz sev būtiskiem jautājumiem. Piemēram, iespēja elektroniski vākt parakstus, lai panāktu sev vēlamās izmaiņas.

Tāpat seminārā tika skaidrota jauniešu demokrātijas projektu un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu specifika, kā arī prezentēts, kādi formālie un kvalitātes kritēriji jāievēro, lai projekts varētu saņemt ES programmas “Jaunatne darbībā” finansējumu.

Semināra laikā pieredzē dalījās arī projektu īstenotāji. Dalībnieki darba grupās varēja izstrādāt iespējamās jauniešu demokrātijas projektu un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu idejas un saņemt konsultācijas par šo projektu izstrādāšanu, iesniegšanu un īstenošanu.

Pasākuma rīkotāji norāda, ka jaunieši, veidojot jauniešu demokrātijas projektus un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus, var labāk izprast, ko nozīmē līdzdalība un kādas ir viņu tiesības un atbildība, iemācās pārliecinošāk komunicēt, labāk apzinās savas iespējas, iemācās sadarboties grupā, apgūst projektu plānošanu, veiksmīgāk spēj pieņemt lēmumus un sadarboties ar pieaugušajiem, labāk prot paust idejas citu valstu jauniešiem, kā arī tiešā veidā uzzina citu valstu pieredzi.

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti ir iespēja veidot kopējus starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajām un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām, lai veidotu dialogu starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties