#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pirmais starptautiskās „klusuma diētas” mēģinājums Latvijā
ISRNM 
, 2013. gada, 22.aprīlis, 2013

Trešdien, 24.aprīlī plkst. 12.00 ES mājā Rīgā (Aspazijas bulvārī 28) notiks vides trokšņa piesārņojuma apzināšanai veltīts pasākums, kas norisināsies Starptautiskās trokšņa apzināšanas dienas ietvaros.

Pasākumā aicināti piedalīties Rīgas 25.vidusskolas skolēni, jo viņu mācību iestāde atrodas dzelzceļa maģistrāles un vagonu sastāvu formēšanas stacijas „Šķirotava” tuvumā. Eksperti skolēniem stāstīs par transporta radītā trokšņa ietekmi uz cilvēku veselību un uzvedību, demonstrēs eksperimentālus trokšņa līmeņu mērījumus ar profesionāliem instrumentiem, iepazīstinās ar inovatīviem troksni slāpējošiem materiāliem un citiem problēmas risinājumiem. Pasākuma laikā pirmo reizi Latvijā plānots izmēģināt kolektīvu „klusuma diētas” minūti, simboliski pievienojoties pasaulē izplatītajai Starptautiskās trokšņa apzināšanas dienas tradīcijai.

Uzziņai:

ASV (Ņujorkā) bāzētais Hearing and Communication Centre (Dzirdes un saziņas centrs) pirms 18 gadiem iedibināja International Noise Awareness Day (Starptautisko trokšņa apzināšanās dienu). Šīs dienas ietvaros reizi gadā noteiktā dienā daudzās pasaules valstīs notiek akcijas un dažādi pasākumi, kas pievērš sabiedrības uzmanību trokšņa radītajam vides piesārņojumam un tā izraisītajai ietekmei uz cilvēku veselību. Tradicionālie pasākumi: informatīvu bukletu dalīšana skolās, ārstu lekcijas jauniešu auditorijās, bezmaksas dzirdes pārbaude un konsultācijas, pilsētu pašvaldību vadītāju uzmanības pievēršana trokšņa izraisītajām problēmām, „klusuma diētas” minūte plkst. 14.15 – 14.16 (pēc vietējā laika), u.c.

Pasākuma iniciatori Latvijā ir ES vides finanšu programmas LIFE+ finansētā projekta Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņu pārvaldībā (ISRNM) īstenotāji un ES māja, kas aprīli  izsludinājusi par vides jautājumiem veltītu mēnesi. ISRNM projektu Latvijā īsteno trīs partneri: VAS „Latvijas dzelzceļš”, Rīgas Tehniskā universitāte un SIA „Composite Cosntructions”. Projekts saistīts ar dzelzceļa radītā trokšņa pārvaldību. Viens no redzamākajiem tā mērķiem būs sasniegts ar dzelzceļa prettrokšņa sienas izbūvi viena kilometra garumā Rīgā, „Šķirotavas” stacijas teritorijā. Prettrokšņa siena taps līdz 2015.gada vasarai, izmantojot inovatīvus materiālus un videi draudzīgas izejvielas (koksnes pārstrādes atlikumus, makulatūru, pārstrādātu gumiju un plastmasu, u.c.).

Starptautiskās trokšņa apzināšanas dienas un „klusuma diētas” minūtes izmēģinājuma iniciatori cer šo pasākumu iedibināt kā ikgadēju tradīciju, vides trokšņa radīto problēmu risinājumiem piesaistot arī citus uzņēmumus un valsts iestādes.

Aprīlis ES mājā ir vides mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek veltīta tieši ar vidi saistītajiem jautājumiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties