#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Valodas pārvaldība 21. gadsimtā: politika, zinātne vai māksla
LZA 
, 2013. gada, 18.marts, 2013

Piektdien, 2013. gada 22. martā plkst. 16.00 – 17.30 Aspazijas bulv. 28, Eiropas Savienības mājā zināšanu, sarunu un mākslas  istabās otrajā stāvā notiks pasākumu cikla Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (LZA HSZN) Akadēmiskie lasījumu kārtējais priekšlasījums.

Piektdienas priekšlasījuma tēma būs "Valodas pārvaldība 21. gadsimtā: politika, zinātne vai māksla".

Priekšlasījumu sniegs Latvijas Saeimas deputāte, LZA korespondētājlocekle Dr.hab., Latvijas Universitātes prof. Ina Druviete.

Priekšlasījumā tiks sniegts ieskats jaunākajās tendencēs pasaules un Eiropas valodas politikā – no valodu konkurences politiska un juridiska regulējuma līdz mūsdienīgam skatījumam uz valodas ekspresīvo funkciju. Plašākā kontekstā aplūkosim norises Latvijas sociolingvistiskajā telpā, iezīmējot nozīmīgākos spēka pielikšanas punktus latviešu valodas pilnvērtīgas attīstības nodrošināšanai.

Pasākumā paredzēta 40-45 min. lekcija un diskusija (40 -45 min).  
Pasākumā aicināti piedalīties latviešu valodas pētnieki, valodas politikas speciālisti, studenti un skolu jaunatne, plaša sabiedrība.

LZA HSZN Akadēmiskie lasījumi ir izcilu Latvijas zinātnieku priekšlasījumu un diskusiju cikls, ko LZA HSZN organizē sadarbībā ar Eiropas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils Universitāti. Priekšlasījumu un diskusiju mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību, citu nozaru speciālistus, skolu un studējošo jaunatni ar Latvijā veikto zinātnisko pētījumu atziņām.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties