#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā konsultāciju pēcpusdiena par pensiju un pabalstu eksportu Eiropas Savienībā
ES māja 
, 2016. gada, 06.decembris, 2016

 

Lai noskaidrotu, kādas, dodoties strādāt uz citām ES dalībvalstīm vai atgriežoties Latvijā, ir ES pilsoņu tiesības un pienākumi sociālās drošības jomā, 12. decembrī plkst. 15.00 ES māja sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru aicina apmeklēt konsultāciju pēcpusdienu „Pensiju un pabalstu eksports ES”. Pasākums notiks ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

ES balstās uz četrām pamatbrīvībām, un viena no tām ir brīva personu kustība Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas (ES/EEZ) teritorijā. Ar brīvu personu kustību tiek saprasta iespēja ceļot, mācīties, kā arī strādāt jebkurā ES dalībvalstī. Pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, ES pilsoņi nezaudē savas tiesības uz sociālo drošību.

Tomēr ES normatīvie akti neietekmē dažādu valstu sociālo sistēmu atšķirīgās iezīmes, līdz ar to katrai dalībvalstij ir brīva izvēle tās tiesību aktos noteikt, kādi pabalsti un pensijas un, balstoties uz kādiem noteikumiem, jāpiešķir. ES noteikumi tikai nosaka, kuras valsts sociālais nodrošinājums ir piemērojams, ja ir iesaistītas divas vai vairākas valstis.

Pasākuma pirmajā daļā Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Simona Innus-Pāvelskopa un Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Santa Pēkale informēs, kāda ir Latvijas likumdošana, kas nosaka tiesības uz pensiju vai pabalstiem. Kur un kā iesniegt pieprasījumu pensijas piešķiršanai par darba periodiem citās valstīs? Vai pensiju izmaksās arī tad, ja pārcelsieties uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs? Vai un kā tiek nodrošināts bezdarbnieka un citu pabalstu eksports?

Pasākuma otrajā daļā Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras ekspertes sniegs individuālas konsultācijas. Aicināts ikviens interesents!

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām konsultāciju pēcpusdienai pieteikties jau iepriekš tiešsaistē vai zvanot pa tālruni 67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Par sociālo nodrošinājumu Eiropas Savienībā plašāk šeit.

 

Papildu informācija:
Anita Jansone, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja,
tel. 67085446, e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties