#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj aktīvi iesaistīties svarīgu jautājumu pieņemšanā
BNS 
, 2012. gada, 03.maijs, 2012

Eiropas pilsoņu iniciatīva, ar kuras palīdzību viens miljons Eiropas Savienības (ES) pilsoņu no vismaz septiņām valstīm var aicināt Eiropas Komisiju (EK) ierosināt tiesību aktus par ES kompetencē esošiem jautājumiem, ir nozīmīgs solis aktīvai pilsoņu iesaistei svarīgu jautājumu pieņemšanā, trešdien diskusijā “Vai Latvija var kļūt par centru Ziemeļeiropas pilsoņu iniciatīvām?” ES mājā atzina vairāki speciālisti.

Pilsoņu iniciatīvu atzinīgi vērtē EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, kura norādīja, ka pilsoņu iniciatīvas izveide ir veiksmīgs piemērs Komisijas sadarbībai ar Eiropas Parlamentu. “Pilsoņu iniciatīva ir viens no rīkiem, kas sniedz Eiropas Savienības pilsoņiem panākt sev vēlamo un būtu grēks šo iespēju neizmantot,” uzsvēra Šteinbuka.

“Ar pilsoņu iesaisti svarīgu lēmumu pieņemšanā cieši saistīta arī tiešā demokrātija. Turklāt, piemēram, Latvijā, kur uzticēšanās politiķiem ir salīdzinoši zema, ar pilsoņu iesaisti lēmumu pieņemšanā tiktu nodrošināšāts uzticēšanās līmeņa pieaugums,” teica Saeimas deputāte Zanda Kalniņa – Lukaševica.

Savukārt viens no portāla “manabalss.lv” izveidotājiem Jānis Erts norādīja, ka viens no veidiem kā samazināt izmaksas, kas saistītas ar parakstu vākšanu, lai rosinātu kāda jautājuma risināšanu, ir tos vākt elektroniski. Latvijā šo iespēju nodrošina portāls “manabalss.lv”.

Portālā ikviena balsotāja identitāti apstiprina Latvijā reģistrētas internetbankas un iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas pilsonis pilsonis no 16 gadu vecuma. Katra iniciatīva, ko parakstīs vismaz 10 000 pilsoņu un kas atbilst juridiskajiem kritērijiem, nonāks Saeimā.

Lai parakstītos, lietotāji tiek savienoti ar savu internetbanku, kur banku sistēmā tiek noskaidrota personas identitāte. Par drošību gādā banku sistēmas. Pēc veiksmīgas autentifikācijas internetbankas atsūta personas vārdu, uzvārdu un personas kodu uz “manabalss.lv”, kur personas dati tiek saglabāti aizsargātās datubāzēs un persona var veikt vienu balsojumu par katru iniciatīvu. Paredzēts, ka pēc Saeimas pieprasījuma, parakstītāju datu bāze tiks salīdzināta ar pilsoņu reģistu, kas varēs ar savu personu datubāzi pārbaudīt visu parakstītāju autentiskumu.

Taču, lai arī diskusijas dalībnieki atzina iespēju parakstus vākt elektroniski par labu esam, vienlaikus vairāki no tiem norādīja, ka šāda iespēja varētu rosināt atsevišķus cilvēkus risināt samērā muļķīgus jautājumus, piemēram, samazināt akcīzes nodokli alkoholam.

Savukārt Erts noraidīja diskusijas dalībnieku bažas, norādot, ka šāda prakse portāla darbības laikā nav novērota. “Pirms parakstīt kādu iniciatīvu, pilsonis to rūpīgi izvērtē un, ja viņš pamatojumu neuzskata par pietiekošu, viņš to neparaksta,” skaidroja Erts.

Lai Eiropas Savienības pilsonis varētu iesaistīties kādas iniciatīvas pieņemšanas procesā, tam ir jāaizpilda īpašs paziņojums par atbalstu. Tā ir iniciatīvas organizētāju sagatavota veidlapa, kura ir izdrukāta vai pieejama eletroniski, ja organizētāji šim nolūkam ir izveidojuši īpašu tīmekļa vietni.

Veidlapai jāatbilst paraugam, kurš aprakstīts regulā par pilsoņu iniciatīvu, un tajā jābūt visai informācijai, kas prasīta attiecībā uz iniciatīvu, kā arī reģistrācijas numuram, kuru Komisija piešķīrusi šai iniciatīvai. Kādi personas dati jānorāda veidlapā, ir atkarīgs no tā, kuras ES dalībvalsts pilsonis vēlas piedalīties procesā un no tā, ko attiecīgā dalībvalsts uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams pārbaudīt paziņojumu par atbalstu.

Noteikts, ka EK atbild trīs mēnešu laikā pēc pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas, kam savākts prasītais atbalsta paziņojumu skaits. Pēc tam Komisija tiksies ar iniciatīvas organizatoriem, lai tie varētu detalizēti paskaidrot iniciatīvā iekļautos priekšlikumus. Pēc detalizētas iepazīšanās ar iniciatīvu Komisija sagatavos ziņojumu, kurā būs izklāstīts, kā tā plāno tālāk rīkoties un kāpēc.

Paziņojums būs komisāru kolēģijas pieņemts oficiāls dokements, ko publicēs visās oficiālajās ES valodās.

Atsevišķos gadījumos Komisija var nākt klajā ar sākotnēju paziņojumu, kuram ir vajadzīgi papildu pētījumi par konkrēto jautājumu, lai tā varētu pieņemt savu galīgo lēmumu. Ja Komisija, reaģējot uz pilsoņu iniciatīvu, nolemj izvirzīt likumdošanas priekšlikumu, sākas parastā likumdošanas procedūra – Komisija priekšlikumu iesniedz likumdevējam un tas stājas spēkā tikai tad, ka to pieņem likumdevējs.

 

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties