Struktūrfondu līdzekļus plāno ļaut ieguldīt arī profesionālo skolu kopmītņu modernizēšanā