Eiropas lauksaimniecības rītdiena: aicinājums uz atklātu diskusiju