Aizputes ūdenssaimniecības attīstības projekts tuvojas noslēgumam