Palielina finansējumu publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas programmai