Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Liepājā atjauno izglītības iestāžu ēkas