FM vēršas tiesā, lai atgūtu Ls 1,4 miljonus ES līdzekļu