ES komisāre tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga: