Eiropas Komisija rīko apspriešanu par Eiropas publiskā iepirkuma tirgus modernizāciju