Jaunieši aktīvi interesējas par apmaiņas programmām un iniciatīvas projektiem