Ar ES programmu cer sekmēt Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju