Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj aktīvi iesaistīties svarīgu jautājumu pieņemšanā