KM: ieviešot ACTA, veidotos ciešāka sadarbība intelektuālā īpašuma aizsardzībai