Debašu turnīrā par Latvijas izglītības internacionalizāciju uzvar jaunieši no Cēsīm