Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem