Astoņpadsmit bibliotēkas saņem atpazīstamības plāksnes no UNESCO LNK