Imigrantiem būs iespēja mācīties latviešu valodu un kultūru