Līdz 10. septembrim var iesniegt pieteikumus konkursā par “Europe Direct” informācijas centru uzturēšanu