Pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas gada ietvaros rīkotajiem konkursiem