Diskusija „Inovatīvu reģionālo augstskolu konkurētspēja ES izglītības telpā”