28.februarī vērojiet tiešraidē www.esmaja.lv Eiropas veiksmīgo sieviešu akadēmijas noslēguma lekcijas par komandas darbu un pārmaiņu vadību