Eksperts: Blaumanis savos darbos atspoguļoja īstas situācijas