Veiksmīgo sieviešu akadēmijas dalībnieces: pateicoties akadēmijai, esam guvušas ticību saviem spēkiem