ES finansētie jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projekti – iespēja padarīt savu dzīvi krāsaināku