Diskusija „Efektīva enerģijas izmantošana un alternatīvie enerģijas avoti Latvijā”