ES māja un PTAC aicina uzņēmējus uz semināru par prasībām preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, pārejot uz eiro