LU piedāvā jaunas studiju apakšprogrammas ar specializāciju ES ārējās attiecībās