ES mājā notiks diskusija par līdzsvarotu attīstību