Diskutēsim par Eiropas Savienības budžeta lomu uznēmējdarbības attīstībā un jauniešu nodarbinātībā!