Pasniegti pateicības raksti par Latvijas iedzīvotāju ieguldījumu Eiropas Pilsoņu gada 2013 norisē