Pozitīvās pieredzes seminārs „Jaunie vecāki uzņēmējdarbībā”