Izsludināta pieteikšanās uz balvu kultūras tūrisma jomā