VKPAI: kultūras pieminekļu pieejamība ir izšķiroši nozīmīga ES atbalsta saņemšanai