Liepājas Universitātē notiks zinātniski praktiskā konference „Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijas faktors”