Lai stiprinātu ES pilsonības apziņu, „Eiropa pilsoņiem (2014-2020)” ietvaros atvēlēti 185,6 miljoni eiro