Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām