Pārliecinoša ideja un punktualitāte – būtiskākais veiksmīga projekta rakstīšanā