Jaunos un topošos uzņēmējus ES atbalsta iegūšanai mudina pieteikties konsultācijām