ES mājā Uģa Rotberga lekcija par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem