Skolotājus un skolēnus visā Latvijā iepazīstinās ar ES mācību materiālu