Jauns mācību līdzeklis – plašākai ES jautājumu integrācijai skolās