Pedagogi aktīvi interesējas par jauno mācību līdzekli par ES