Vairāk kā puse Latvijas pašvaldību plāno piedalīties projektā “PROTI un DARI!”