Apstiprināti projekta «PROTI un DARI!» īstenošanas nosacījumi, pašvaldību iesaiste projektā turpinās